Zakończone postępowania

Części 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

42/DI/PN/2018 Dostawa licencji wraz ze wsparciem producenckim dla oprogramowania Software AG Publiczny Dostawa licencji wraz ze wsparciem producenckim dla oprogramowania Software AG 2019-01-22 10:00 -- Licencje i oprogamowanie
44/DI/PN/2018 Usługi dotyczące systemu Broker SI PSZ Publiczny Usługi dotyczące systemu Broker SI PSZ 2019-01-29 10:00 -- Usługi opracowywania oprogramowania
5/DI/PN/2019 Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet Publiczny Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet 2019-04-11 10:00 -- Telekomunikacja i IT
14/DI/PN/2019 Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego Oracle Publiczny Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego Oracle 2019-05-27 10:00 -- Telekomunikacja i IT
11/DI/PN/2019 Usługi dotyczące Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny (SI KDR) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników Publiczny Usługi dotyczące Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny (SI KDR) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników 2019-05-21 10:00 -- Telekomunikacja i IT
3/DI/PN/2019 Usługi dotyczące Systemu Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników Publiczny Usługi dotyczące Systemu Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników 2019-04-25 10:00 -- Telekomunikacja i IT
16/DI/PN/2019 Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych Publiczny Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych 2019-07-02 10:00 -- Telekomunikacja i IT
18/BA/PN/2019 Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w obiektach zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 i Nowogrodzkiej 11 oraz w obiekcie zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 Publiczny Część I - sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w obiektach zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 i Nowogrodzkiej 11 2019-07-16 10:00 -- Inne usługi komunalne i środowiskowe
18/BA/PN/2019 Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w obiektach zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 i Nowogrodzkiej 11 oraz w obiekcie zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 Publiczny Część nr II – sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w obiekcie zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 2019-07-16 10:00 -- Inne usługi komunalne i środowiskowe
12/DI/PN/2019 Usługi dotyczące systemu teleinformatycznego Centralna Baza Danych Cudzoziemców Publiczny Usługi dotyczące systemu teleinformatycznego Centralna Baza Danych Cudzoziemców 2019-05-30 10:30 -- Telekomunikacja i IT
21/DI/PN/2019 Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata Publiczny Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata 2019-08-26 10:00 -- Telekomunikacja i IT
17/DI/PN/2019 Usługi dotyczące systemu Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) Publiczny Usługi dotyczące systemu Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) 2019-08-06 10:00 -- Telekomunikacja i IT
28/DI/PN/2019 Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata Publiczny Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata 2019-11-12 10:00 -- Telekomunikacja i IT
32/DI/PN/2019 Usługi administrowania i utrzymania serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (centrum przetwarzania danych - CPD) Publiczny Usługi administrowania i utrzymania serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (centrum przetwarzania danych - CPD) 2019-11-28 10:00 -- Telekomunikacja i IT
36/DI/PN/2019 Świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ) Publiczny Świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ) 2020-01-02 10:00 -- Telekomunikacja i IT
6/DI/PN/2020 Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle Publiczny Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle 2020-04-16 10:00 -- --
5/DI/PN/2020 Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych Publiczny Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych 2020-04-27 10:00 -- --
3/DAE/PN/2020 Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 Publiczny Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 2020-05-22 10:00 -- --
18/DI/PN/2020 Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB). Publiczny Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB). 2020-07-20 10:00 -- --
13/DI/PN/2020 Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS Publiczny Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS 2020-06-25 10:00 -- --
17/DI/PN/2020 Usługi dotyczące Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników Publiczny Usługi dotyczące Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników 2020-08-07 10:00 -- --
11/DWF/PN/2020 Przeprowadzenie 110 kontroli w siedzibie Beneficjenta i 110 wizyt monitoringowych, realizowanych w ramach Działania 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Publiczny Przeprowadzenie 110 kontroli w siedzibie Beneficjenta i 110 wizyt monitoringowych, realizowanych w ramach Działania 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2020-05-28 10:00 -- --
23/DAE/PN/2020 Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 Publiczny Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 2020-08-17 10:00 -- --
16/DI/PN/2020 Usługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkowników Publiczny Usługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkowników 2020-08-24 10:00 -- --
20/DI/PN/2020 Dostawa urządzeń sieciowych, wraz z instalacją i wdrożeniem. Publiczny Dostawa urządzeń sieciowych, wraz z instalacją i wdrożeniem. 2020-09-14 10:00 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa