Lista postępowań

Części 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

Kategoria
24/DI/PN/2020 Administrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPS Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-11 2020-10-13 10:00 --
26/DI/PN/2020 Usługi dotyczące systemu WUP-Viator w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkowników Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-07 2020-10-09 10:00 --
22/DPS/PN/2020 Wsparcie procesu przygotowania krajowych ram strategicznych w obszarze polityki włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-12 2020-08-24 11:00 --
20/DI/PN/2020 Dostawa urządzeń sieciowych, wraz z instalacją i wdrożeniem. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-11 2020-09-14 10:00 --
23/DAE/PN/2020 Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-06 2020-08-17 10:00 --
21/DAE/PN/2020 Badania ilościowe i jakościowe z potencjalnymi użytkownikami systemu informacji o sytuacji osób w wieku 50+ Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-29 2020-08-10 10:00 --
16/DI/PN/2020 Usługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkowników Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-21 2020-08-24 10:00 --
18/DI/PN/2020 Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-10 2020-07-20 10:00 --
17/DI/PN/2020 Usługi dotyczące Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-08-07 10:00 --
15/BA/PN/2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-23 2020-07-08 10:00 --
14/BA/PN/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-05 2020-06-17 10:00 --
13/DI/PN/2020 Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-25 2020-06-25 10:00 --
11/DWF/PN/2020 Przeprowadzenie 110 kontroli w siedzibie Beneficjenta i 110 wizyt monitoringowych, realizowanych w ramach Działania 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-24 2020-05-28 10:00 --
3/DAE/PN/2020 Zbadanie i określenie warunków do poprawy kondycji demograficznej Polski wraz z rekomendacjami zmian w obszarze godzenia życia zawodowego i prywatnego z wykorzystaniem środków z EFS w perspektywie finansowej 2021-2027 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-21 2020-05-22 10:00 --
5/DI/PN/2020 Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-20 2020-04-27 10:00 --
6/DI/PN/2020 Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-13 2020-04-16 10:00 --
36/DI/PN/2019 Świadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ) Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-22 2020-01-02 10:00 --
32/DI/PN/2019 Usługi administrowania i utrzymania serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (centrum przetwarzania danych - CPD) Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-21 2019-11-28 10:00 --
28/DI/PN/2019 Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-08 2019-11-12 10:00 --
21/DI/PN/2019 Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-07-19 2019-08-26 10:00 --
17/DI/PN/2019 Usługi dotyczące systemu Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-07-05 2019-08-06 10:00 --
18/BA/PN/2019 Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w obiektach zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a, Brackiej 4 i Nowogrodzkiej 11 oraz w obiekcie zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-06-12 2019-07-16 10:00 --
16/DI/PN/2019 Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-05-28 2019-07-02 10:00 --
12/DI/PN/2019 Usługi dotyczące systemu teleinformatycznego Centralna Baza Danych Cudzoziemców Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-04-24 2019-05-30 10:30 --
14/DI/PN/2019 Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego Oracle Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-04-19 2019-05-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa